FAQ - Nejčastější otázky

Co je hydromasážní terapie?
HYDROMASÁŽ je spolupůsobení směsi vzduchu s vodou na lidský organismus. Ta pod tlakem dopadá na povrch lidského těla. Konečný účinek je uvolnění a relaxace organismu. Působí na člověka ve třech směrech:
- mechanicky (způsobuje prokrvení kůže, podporuje činnost srdce)
- tepelně (organismus se prohřívá, podporuje činnost srdce)
- na centrální nervovou soustavu (pocit uvolnění)

Jak dlouho má trvat hydromasáž a jaká má být teplota vody?
Není dána pevná doba, vždy záleží na individuálních pocitech člověka. Doba se pohybuje od 10 do 20 minut a teplota vody 35 - 39 C. Voda by neměla být teplejší než 40 C bez konzultace s lékařem.

Proč má hydromasáží vana Jacuzzi® pouze 5 trysek?
- Vždy by měli mířit na povrch těla pod úhlem, nikdy ne kolmo na tělo!
- Pokud trysky míří kolmo na povrch těla, tak proud vody se vzduchem dopadá pouze na malou část těla a zbytek je vynechán
- V místě dopadu vodního paprsku nastane velký tlak a prakticky zde přestane proudit krev
- Směr proudu má být od končetin směrem k srdci
- tento stav podporuje návrat žilní krve zpět do srdce

Jak je zajištěna hygiena hydromasážní vany Jacuzzi?
Všechny hydromasážní vany Jacuzzi jsou sestrojeny tak, že po vypuštění vany po koupeli voda úplně odteče z trysek, čerpadla a rozvodného potrubí. To znamená, že potrubní systém je úplně vyprázdněný a suchý. U nejvyšší řady se dokonce voda ani do hydromasážního potrubí nedostane, pokud nesepnete čerpadlo a tím nespustíte hydromasáž.

K čemu slouží desinfekční systém?
V rozvodném potrubí, kterým proudí voda k čerpadlu a do trysek, po čase zde mohou ulpívat nečistoty (zbytky vlasů, mýdla, sprchových gelů, atd). Desinfekční roztok toto potrubí vydesinfikuje, odmastí a vyčistí. Frekvence používání v domácím prostředí je asi 1x měsíčně.

Lze přidávat do koupele masážní emulze, soli či jiné přísady?
Ano, pokud je zajištěno jejich dokonalé rozpuštění (hlavně v případě solí). Také je nutno častěji používat desinfekční systém z důvodu možného usazování těchto látek v potrubí.

Proč nemá hydromasážní vana Jacuzzi® perličkovou koupel?
U perličkové lázně chybí mechanický efekt hydromasáže, kdy směs vzduchu s vodou dopadá pod tlakem na povrch těla (viz. otázka ,,Co je hydromasáž?"). Jacuzzi® je známá jako firma zabývající se hydromasáží, proto perličku do hydromasážních van nedodává.

Jaké jsou základní části hydromasážní vany?
1. Nosné části
- akrylová vana (zesílená laminátem a deskou na dně výlisku)
- kovová nosná konstrukce

2. Technologické části
- hydromasážní trysky
- sací koš
- čerpadlo
- rozvodné potrubí vody
- vzduchové hadice
- elektrický rozvaděč
- ovládací prvky, přepad/odpad, krycí panely, atd.

Je potřeba pro instalaci hydromasážního zařízení speciální příprava?
Ano, již v projektu stavby je nutno počítat s instalací hydromasážního zařízení v daném prostoru. Pozdější dodatečná instalace může způsobit značné problémy.

Co je nutné připravit pro instalaci hydromasážního zařízení Jacuzzi®?
Ke každému hydromasážnímu zařízení Jacuzzi® existuje ,,Předinstalační dokumentace", kde jsou přesně označeny poloha a dimenze přívodů vody, odpadu a el.instalace v prostoru koupelny.

Na co je nutné si dát pozor při předinstalační přípravě pro hydromasážní zařízení Jacuzzi?
- Musí být splněny všechny požadavky uvedené v ,,Předinstalační dokumentaci" pro dané zařízení.
- Dostatečné přístupové cesty v případě velkých van či komplikovaného místa instalace (například podkroví).
- Důležitý je rovný povrch a kolmost podlahy a stěn.
- Dostatečná dodávka teplé vody, hlavně u boxů.
- Předepsaný tlak ve vodovodní přípojce u boxů (1,5-5 bar).
- Dostatečný prostor pro pozdější údržbu zařízení, hlavně při obezděných vanách.

Jaký je rozdíl mezi masáží ve vaně (hydromasáž) a v boxu (turbomasáž)?
Účinky jsou velice podobné, pouze u boxu je paprsek vody zamířen na lidské tělo bodově, proto musí být počet trysek větší (např. 16 ks u turbomasáže)

Jaký je rozdíl mezi normální suchou saunou a parní lázní?
V suché sauně se teplota vzduchu pohybuje kolem 100 C při nulové vlhkosti vzduchu. Tento stav má značné nároky na tělesnou zdatnost a zdraví člověka. Parní lázeň je naproti tomu mnohem jemnšjší, přičemž účinky na zdraví jsou podobné.

Jaká je teplota v parní lázni Jacuzzi®?
Teplota se pohybuje v rozmezí 40 - 45 C při 99% vlkosti vzduchu, což má velice dobrý účinek na dýchací cesty.

Používají se v parní lázni vonné esence?
Ano, tuto lázeň lze použít pro tzv. aromaterapii.

Kdo provede instalaci?
Když si koupíte Jacuzzi® vířivku u nás je naší hlavní prioritou vybrat co nejvhodnější produkt, který splní Vaše konkrétní požadavky. Pomůžeme Vám rozhodnout, kam ji umístit a zajistíme pro Vás její dodání a instalaci. Obdržíte vše nastaveno a spuštěno, takže do ní budete moci rovnou skočit. Seznámíme Vás s jejím používáním, údržbou o vodu i vířivku celkově.

Jak často budete muset měnit vodu?
Vířivka je třeba vypustit a opět naplnit až 4 krát ročně. Pokud je o ni dobře postaráno a chemické složení vody je řízeno efektivně, její vypouštění a napouštění je méně časté

Můžete využívat lázně i v zimě?
Ano, Jacuzzi® vířivky jsou velmi dobře izolované a teplota vody je udržována po celý rok. Mnozí zákazníci tvrdí,že zkušenosti s vířivkou Jacuzzi jsou lepší v chladnějším období.

Jsou provozní náklady Jacuzzi® vířívky drahé?
Jacuzzi® vířivky zůstávají připojené k síti, urdžují vodu teplou po celý rok. Ale nemusíte se bát, kvalita vířivek je vysoká, má několik funkcí, které zajišťují udržovat provozní náklady na minimum. Patří mezi ně jedinečné Trifusion TM akryl Shell, 2 vrstvy izolační peny, plus SmartSeal TM obal na některých modelech. Model J-LXL je nejúčinější vířivkou ve své třídě s vysokou hustotou izolace i v základně.

Je údržba Jacuzzi® vířivky obtížná?
Udržování vířivé vany je snadné. V závislosti na použití bude vířivka potřebovat doplňovat a čistit 3-4 krát ročně. Je zapotřebí pravidelně čistit filtry a s malou pomocí chemikálií čistit každý den vodu.

Jak ovládat různé funkce?
Všechny funkce vířivky jsou řízeny z integrovaného ovládacího panelu, který je výhodně umístěn a snadno se používá. Ovládací panel umožňuje řídit teplotu, osvětlení vodopádu a hudební systém. Některé vířivky vlastní i plovoucí dálkové ovládání.

Mají vířivé vany záruku?
Ano, každá vířivá vana má alespoň standardní dvouletou záruku v ceně.