Kotlíková dotace

Vážení spoluobčané,

rádi bychom vás informovali, že podle zákona o ochraně ovzduší již nebude možné od září 2022 provozovat kotle 1. a 2. emisní třídy. (Emisní třída je uvedena na výrobním štítku Vašeho kotle. Pokud tam není, lze předpokládat, že se jedná o kotel 1. třídy).

Další finanční podpora na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech bude poskytována prostřednictvím jednotlivých krajů, které budou příjemci podpory z Operačního programu životní prostředí 2014 – 2020.

Předpokládané zahájení příjmu žádostí ve Středočeském kraji bude 3. června 2019.

Majitelé rodinných domů budou moci žádat o finanční příspěvek na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za tepelné čerpadlo, kotel pouze na biomasu anebo plynový kondenzační kotel. Na základě požadavků vyplývajících z Programu Ministerstva životního prostředí ČR již nebude možné poskytnout dotaci na kotel kombinovaný.

Podrobnější informace ke způsobu podání žádosti a potřebných dokumentech budou zveřejněny s Programem na přelomu dubna a května 2019.