Dotace Dešťovka

Chcete pomoc s dotací? Kontaktujte naší specialistku: 

Tel: 733 120 325Email: asistent@satekmm.cz

1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady

  • dotace až 20 000 Kč + 3 500 Kč/m 3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pouze pro stávající domy v lokalitách ohrožených suchem
  • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady

  • dotace až 30 000 Kč + 3 500 Kč/m 3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
  • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody

  • dotace až 60 000 Kč (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m 3 nádrže + 10 000 Kč na projektovou přípravu, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
  • pro stávající domy i novostavby v celé ČR
  • aby se zabránilo kontaminaci veřejného vodovodu, nesmí být rozvod srážkové ani přečištěné odpadní vody přímo propojen s rozvodem pitné vody

CÍLE PROGRAMU

Motivovat vlastníky a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodaření s vodou a snížit tak množství odebírané pitné vody z povrchových a podzemních zdrojů.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI

Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů na využití srážkové a odpadní vody v domácnosti i na zahradě. Nelze využít na domy určené k rekreaci.

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

Elektronický příjem žádostí:od 7. září 2017

Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace.

Alokace: 240 milionů Kč